Scenen täcker

Välj mellan flera olika typer

Du kan bygga scener i alla storlekar och höjder från våra scenpodier. Det är lite som legoklossar.

SCENE TÄLT

Danskt producerad och certifierad.
RING FÖR INFO.

Du kan bygga scener i alla storlekar och höjder från våra scenpodier. Det är lite som legoklossar.

TROSS TAK

Fenix truss tag & ground support
RING FÖR INFO.

Du kan bygga scener i alla storlekar och höjder från våra scenpodier. Det är lite som legoklossar.

MOBILA SCENER - TRAILER

Kan installeras av 1 person och certifieras.
Se våra mobila scener

Vi kan ge dig råd om rätt lösning

Ring oss på +45 31 15 77 77