Kravallstaket

För stor press från publiken eller enkel avskärmning

Du kan bygga scener i alla storlekar och höjder från våra scenpodier. Det är lite som legoklossar.

1:a raden scenstaket

THOR för stora folkmassor, många specialmodeller.
Se mer…

Du kan bygga scener i alla storlekar och höjder från våra scenpodier. Det är lite som legoklossar.

2. rad scenstaket

För lätt publiktryck, billig täckning av många meter.
Se mer…

Du kan bygga scener i alla storlekar och höjder från våra scenpodier. Det är lite som legoklossar.

3. rad scenstaket

För avskärmning på flygplatser etc. och för reklam.
Se mer…

Vi kan ge dig råd om rätt lösning

Ring oss på +45 31 15 77 77